Όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με την έννοια του Internet of Things (IoT). Οι έξυπνες συσκευές, που συνεχώς αυξάνονται σε αριθμό, ήρθαν για να μείνουν. Η δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους και με εμάς, επιτρέπουν την συλλογή και μετάδοση δεδομένων, με σκοπό  την βελτίωση της διαχείρισης, της λειτουργικότητας και άλλα σημαντικά παράγωγα μέσω της αξιοποίησης των παρεχόμενων δεδομένων.

Το Internet of Things δεν περιορίζεται όμως μόνο στις συσκευές. Είναι ένα δίκτυο πραγμάτων και αντικειμένων όπως έξυπνες πόλεις, χώροι και κτίρια στο οποίο όλα μπορούν να επικοινωνούν. Στο μέλλον όλα θα είναι συνδεδεμένα.

Στην Xdiginet μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εφαρμόσετε τις καινοτομίες που προσφέρει, στο γραφείο σας και στην επιχείρηση σας.✅

 

#XDIGINET #internetofthings #IoT #digitaltransformation #digitalsolutions #informationtechnology