Σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις από τη McKinsey & Co., η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει 13 τρισεκατομμύρια δολάρια νέας παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας έως το 2030 και θα αυξήσει τον ρυθμό ανάπτυξης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά επιπλέον 1,2% ετησίως.

Αυτό είναι περισσότερο από το 0,3% αύξηση του ΑΕΠ που είχε το ατμοκίνητο, ή το 0,6% ετησίως που είχε το διαδίκτυο την πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα.

Όπως και στις προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις, ωστόσο, τα οφέλη δεν θα διανεμηθούν ομοιόμορφα.

Ειδικότερα, κάθε εταιρεία θα έχει αρκετούς επιστήμονες δεδομένων για να δημιουργήσει αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης ή αρκετά δεδομένα για να εκπαιδεύσει αυτά τα νέα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, οι εταιρείες θα πρέπει να δημιουργήσουν λογισμική υποδομή για να αξιοποιήσουν τις εισηγήσεις που παράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη, να αντιμετωπίσουν προκλήσεις υλοποίησης και να κατανοήσουν πώς να ενσωματώσουν τα νέα εργαλεία στις επιχειρηματικές διαδικασίες τους.

Αυτά φαίνεται να είναι ανυπέρβλητα προβλήματα για κάθε εταιρεία που δεν είναι Google ή Facebook.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως πλατφόρμα εξελίσσεται

Ο πλέον θεμελιώδης τύπος τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που είναι διαθέσιμος online είναι η τεχνητή νοημοσύνη ως πλατφόρμα.

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει σε πολλούς τομείς και πλατφόρμες στο μέλλον. Ορισμένες από τις πλατφόρμες και τους τομείς όπου αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση η τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνουν:

  • Υγεία και Ιατρική: Η ΤΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση ιατρικών δεδομένων, την πρόβλεψη ασθενειών, την προσωπικοποίηση της ιατρικής φροντίδας και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων.
  • Αυτόνομα οχήματα: Η ΤΝ θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων που μπορούν να οδηγούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, βελτιώνοντας έτσι την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των μετακινήσεων.
  • Εκπαίδευση: Η ΤΝ μπορεί να προσφέρει εξατομικευμένη εκπαίδευση μέσω προσαρμοσμένων μαθησιακών πλατφορμών και αξιολόγησης της ακαδημαϊκής απόδοσης.
  • Διαχείριση ενέργειας: Η ΤΝ μπορεί να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση της ενέργειας, εξοικονομώντας ενέργεια σε κτίρια, δίκτυα ενέργειας και συστήματα μεταφοράς.
  • Διαδικτυακές πλατφόρμες και ψηφιακό μάρκετινγκ: Η ΤΝ μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη σε διαδικτυακές πλατφόρμες, προσφέροντας προσαρμοσμένες συστάσεις, εξυπηρέτηση πελατών και προβλέψεις για τη συμπεριφορά των καταναλωτών.
  • Βιομηχανία και παραγωγή: Η ΤΝ μπορεί να βελτιώσει την αυτοματοποίηση της παραγωγής, τη συντήρηση του εξοπλισμού και τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδίων.
  • Περιβάλλον: Η ΤΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, όπως η παρακολούθηση αερίων του θερμοκηπίου, η διαχείριση αποβλήτων και η πρόβλεψη φυσικών καταστροφών.
  • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Η ΤΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον αυτοματισμό της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, τον αντισεισμικό υπολογισμό κινδύνου

Στην Xdiginet, αξιοποιούμε και δημιουργούμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με τα οποία μπορούμε να ενεργοποιήσουμε μια νέα διάσταση στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας.