Εικονικοποίηση – Virtualization

Λόγω των περιορισμών των διακομιστών x86, πολλοί οργανισμοί πληροφορικής πρέπει να αναπτύξουν πολλούς διακομιστές, ο καθένας να λειτουργεί σε ένα κλάσμα της χωρητικότητάς του, για να συμβαδίζει με τις σημερινές υψηλές απαιτήσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας. Το αποτέλεσμα;  Αναποτελεσματικότητα και υπερβολικό λειτουργικό κόστος.

Την λύση σε αυτό φέρνει η εικονικοποίηση, βασισμένη σε λογισμικό για την προσομοίωση της λειτουργικότητας του υλικού και τη δημιουργία ενός εικονικού συστήματος υπολογιστή. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς πληροφορικής να εκτελούν περισσότερα από ένα εικονικά συστήματα – και πολλαπλά λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές – σε έναν μόνο διακομιστή. Τα οφέλη που προκύπτουν περιλαμβάνουν οικονομίες κλίμακας και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην ορθή λειτουργία των συστημάτων αλλά και των λογισμικών που εκτελούν.

Εικονικά Συστήματα – Virtual Machines

Ένα εικονικό σύστημα υπολογιστή είναι γνωστό ως «εικονική μηχανή» (VirtualMachine): ένα στενά απομονωμένο container λογισμικού με λειτουργικό σύστημα και εφαρμογή που εκτελείται μέσα σε αυτό. Κάθε αυτοδύναμη εικονική μηχανή είναι εντελώς ανεξάρτητη. Η τοποθέτηση πολλών εικονικών μηχανών σε έναν μόνο υπολογιστή επιτρέπει σε πολλά λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές να εκτελούνται σε έναν μόνο φυσικό διακομιστή ή “κεντρικό υπολογιστή”.

Ένα λεπτό στρώμα λογισμικού που ονομάζεται «υπερεπόπτης» (Hypervisor) αποσυνδέει τις εικονικές μηχανές από τον κεντρικό υπολογιστή και κατανέμει δυναμικά υπολογιστικούς πόρους σε κάθε εικονική μηχανή, όπως απαιτείται.

Στην Xdiginet, παρέχουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία στις virtualization τεχνολογίες για να βοηθήσουμε την επιχείρηση σας να γίνει πιο αποτελεσματική με την σωστή και αποτελεσματική χρήση υπολογιστικών πόρων και να αναβαθμίσουμε το software σας έτσι ώστε να τρέχει πιο αποδοτικά.